Anne Snellman

Mielipidekirjoitus Kalevassa 8.4.2010

Yhdessä olisimme vahvempia

Kuntajakoselvittäjä Arto Koski on suorittanut Oulun seudun kuuden kunnan erityisen kuntajakoselvityksen. Selvityksessä olivat mukana Haukiputaan, Kiimingin, Muhoksen, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin kunnat. Tämän selvityksen perusteella Arto Koski päätyi tekemään seuraavanlaisen ehdotuksen kyseisille kunnille:
    ”Kuntajakoa on aiheellista muuttaa siten, että kaikki kuusi kuntaa lakkaavat 31.12.2012 ja ne yhdistetään perustamalla uusi kunta 1.1.2013. Tämän uuden kunnan nimi on Oulu, se käyttää kaupunkinimitystä ja se ottaa vaakunakseen nykyisen Oulun kaupungin vaakunan.”
    Arto Koski on siis heittänyt pallon ilmaan. Meillä kuuden kunnan päättäjillä on nyt näytönpaikka. Otammeko kopin tuosta pallosta eli otammeko vastuun Oulun seudun tulevasta kehityksestä?
    Kyse ei siis ole pelkästään omien kuuden kuntamme asukkaiden parhaasta, vaan myös koko Oulun seudun asukkaiden parhaasta.
    Kinastelu Oulun seudulla muun muassa kauppapaikoista on jo osoittanut, että itsellisinä erillisinä kuntina emme pysty rakentamaan uutta vahvaa Oulun seutua. Tulevaisuuden haasteisiin, kuten väestön ikääntymisen tuomiin haasteisiin, voimme vastata vain taloudellisesti vahvana kuntana, joka nojaa menestyvään elinkeinoelämään. Strateginen kuntien yhdistyminen, josta nyt on kyse – ei siis mekaanisesta – tähtää juuri taloudellisesti vahvaan kuntaan, joka pystyy rahoittamaan lisääntyvät palvelukustannuksensa.

Tällä hetkellä käytännössä koulutamme nuoria Etelä-Suomen työmarkkinoille. Tämä on taloudellisesti kestämätöntä.
    Vain luomalla seudullemme työpaikkoja, voimme pitää kiinni näistä nuorista, jotka varmasti mielellään jäisivät kotikonnuilleen, jos ja kun voivat tänne elämänsä rakentaa. Tulevaisuudessa tämä kilpailu asukkaista ja toisaalta yrityksistä tulee vain kiihtymään - haasteet kun ovat kutakuinkin samat kaikilla Suomen kunnilla.
    Kunkin kuuden kunnan päättäjien tahtotila mitataan 26.4.2010, jolloin kussakin valtuustossa päätetään mahdollisesta kuntajaon muuttamisesta. Yhdessä olisimme vahvempia kuin erillään ja yksin. Se on selvää!

Anne Snellman
filosofian tohtori
kunnanvaltuutettu (ps.)

kuntajakoselvityksen 
valmisteluryhmän jäsen

Oulunsalo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Etusivulle