Anne Snellman

Mielipidekirjoitus Kalevassa 2.11.2013

Ampumaharrastuksen  tulevaisuus turvattava

Selvennämme seuraavassa kaupunginhallituksen 28.10. kokouksen kulkua asian "Lausunto Hiukkavaaran ampumaradan lupamääräysten tarkistamisesta" suhteen. 
Lausunto annettiin Aluehallintovirastolle, joka pyysi Oulun kaupungin kaavoitusviranomaisen lausuntoa Hiukkavaaran ampumaradan lupama
̈äräysten tarkistamisesta.

Kokouksessa Juha Hänninen esitti, että seuraava esityslistan teksti lausunnosta poistetaan: "Oulun kaupungin näkökulmasta Hiukkavaaran ampumaradan meluhaittoja tulee pyrkiä minimoimaan. Yhtenä keinona on ampumaradan ylimääräisen käytön lopettaminen ja toiminnan palauttaminen Oulun kaupungin ja Oulun varuskunnan 2001 solmiman sopimuksen mukaisiksi, eli vain puolustusvoimien käyttöön. Tämä tarkoittaa, että ampumaradan siviilikäyttö tulisi siirtymään tietyn määräajan kuluttua muualle, esimerkiksi rakenteilla olevaan seudulliseen monitoimikeskukseen." 
Ja korvataan seuraavalla tekstillä: "Oulun kaupungin nä
̈̈kulmasta Hiukkavaaran ampumaradan meluhaittoja tulee selvittää ja pyrkiä etsimään keinoja, joilla niitä̈ mahdollisesti voitaisiin vähentää̈. Ampumaradan siviilikäyttö̈ (muu kuin puolustusvoimain käyttö̈) tulee jatkumaan samoilla periaatteilla kuin tänkin saakka." 
Kannatimme pohjaesitystä äänestyksessä, jonka voitti Hännisen esitys.
Tuo seudullinen monitoimikeskus viittaa esimerkiksi Oulu Zoneen. Kaiken takana on Hiukkavaaran väestön kasvaminen jopa 20 000:een alueen kehittymisen myötä. Esityslistan tekstistä löytyy tarkennettu perustelu.
Oli siis tarkoitus joko mahdollistaa ampumaradan siviilikäytön jatkuminen Hiukkavaarassa tai jos ei onnistu edellinen, niin etsiä sille uusi paikka, johon sitten siviilikäyttö olisi voinut siirtyä. Nythän kävi niin, että tuota korvaavaa paikkaa ei edes etsitä. Odotellaan, mitä AVI vastaa.

Vaili Jämsä-Uusitalo
Anne Snellman

Oulun kaupunginhallituksen jäsenet (ps.)

                                                                                              Etusivulle