Anne Snellman

Mielipidekirjoitus Kalevassa 3.1.2016


Oululaisten lasten ja nuorten tulevaisuudesta

 

Olen oulunsalolainen kaupunginvaltuutettu, ja olin sekä uuden Oulun valmisteluryhmässä, jossa yhdistymissopimus laadittiin, että yhdistymishallituksessa.

Yhdistymissopimuksessa mainitaan: "Yhdistymishallituksen ja uuden valtuuston tulee ottaa huomioon verkosto-Oulun elinvoimaan ja toimintakykyyn kiinteästi liittyvien lähipalveluiden suuri strateginen merkitys yhdistymissopimuksen aikana ja sen jälkeen."

Reuna-alueiden valtuutettuja syytetään kyläpolitikoinnista - ihmekkös tuo, kun palveluja ollaan enenevästi keskittämässä.

Pakko muistuttaa, että yhdistymissopimuksen mukaisesti nykyisessä Oulun kaupunginhallituksessa on vähintään yksi varsinainen jäsen ja varajäsen jokaisesta yhdistyneestä kunnasta alueellisen asiantuntemuksen takaamiseksi. Tietenkin myös kokonaiskuva Oulusta on syytä pitää kirkkaana.

 

Tämänhetkinen keskittämisvimma kohdistuu kouluverkkoon. Kampuslukiomallissa reuna-alueiden lukiot Haukiputaalta, Kiimingistä ja Oulunsalosta lopetettaisiin, jolloin lukiot keskittyisivät kanta-Ouluun.

Lukioiden lakkautus johtaisi nuorten syrjäytymiseen, koska lukiot siirtyisivät kauemmas, ja kynnys lähteä lukioon kasvaisi. Esimerkiksi Oulunsalon lukioon pääsee matalahkolla keskiarvolla, joten kynnys on senkin puolesta matalalla.

Kaikki nuoret eivät halua kanta-Ouluun lukioon. Oulunsalon lukioon haki viime keväällä 80 aloituspaikkaa ensisijaisesti 68 nuorta. Eli 68 nuorta halusi ensisijaisesti lähilukioonsa. Tässäkin keskittämisessä maksajiksi joutuisivat perheet ja valtio. Kelan koulumatkatuesta jää perheelle maksettavaa 43 euroa kuukautta kohti. Monissa perheissä lukiolaisia voi olla useampi.

Lukioiden keskittäminen kanta-Ouluun kauas reuna-alueilta johtaa siihen, että monet lapsiperheet päätyvät asumaan mieluummin kanta-Ouluun.

Täten tällä lukioiden keskittämisellä ohjataan maapolitiikkaa siihen suuntaan, että kanta-Oulu tiivistyy aiottua enemmän, kun taas reuna-alueiden entisten kuntien elinvoima ja toimintakyky hiipuu.

 

Tämä kampuslukiomalli sisältää myös idean vapautuvien lukiotilojen käytöstä perusopetuksessa, jolloin kyläkouluja voitaisiin lakkauttaa niin Haukiputaalla, Kiimingissä kuin Oulunsalossakin.

Kuitenkin Oulunsalon kouluverkkoa lähemmin tarkasteltaessa huomaa, ettei Oulunsalon lukio sijaintinsa ja käyttötarkoituksensa takia voi ratkaista Oulunsalon Niemenrannan alakoulun ahtausongelmaa.

Niemenrannan koulun tila-ahtauteen tuo helpotusta Salonpään alakoulu, josta pieni osa kärsii pahoista sisäilmaongelmista, joiden takia monet lapsista ovat oireilleet, samoin kuin suurin osa henkilökunnasta.

Salonpään koulussa oli määrä aloittaa remontti vihdoin kesällä 2016. Remontin siirtyminen on aiheuttanut epäilyn, onko kyseinen kyläkoulu tarkoitus lopettaa.

 

Sekä Niemenrannan että Salonpään koulun lähistöllä lasten määrä koko ajan lisääntyy uusien kotien valmistuessa, joten lähikouluperiaatteen mukaisesti kumpikin alakoulu aluellaan tarvitaan.

 

ANNE SNELLMAN

kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsen (ps.)

Oulu

                                                                                              Etusivulle