Anne Snellman

Mielipidekirjoitus Kalevassa 6.3.2016


Kouluverkkoratkaisuissa on ennakoitava tulevaa


Oulun väestösuunnitelma perustuu muun muassa maankäytön toteuttamisohjelmaan eli MATO:on, joka on juuri päivitettävänä. Suunnitelmissa on rajoittaa kaupungin tontinluovutusta. Muun muassa Oulunsalossa muka lisäkoulutilaa ei siten tarvittaisi, koska lapsimäärä ei lisäänny.
Mutta, entä Ervastinkylän, Pajuniemen ja Peherryksen alue, jolle on tulossa yksityiseen omistukseen 52 uutta rakennuspaikkaa uuden osayleiskaavan kautta.
Kuka tietää ehkä enemmän uusien maankäytön kehittämislinjausten kautta.
Tuolla alueella tulee siis vääjäämättä lapsiluku kasvamaan tulevaisuudessa. Ei siis ole järkevää supistaa Salonpään koulun toimintaa koskemaan vain 0-2 luokkalaisia. Sen sijaan 0-6 luokat tulevat olemaan tarpeen myös tulevaisuudessa lähikouluperiaatteen mukaisesti.
Myös Niemenrannan alue, jonka 300 oppilaalle mitoitetussa koulussa on tällä hetkellä noin 350 oppilasta, tarvitsee lisätilaa tavalla jos toisella, jotta lähikouluperiaate toteutuu.

Oulun raadeissa saadun kuntalaispalautteen mukaan Kiimingin, Oulunsalon ja Haukiputaan lukiot tulee säilyttää. Lisäksi puolustettiin eri kyläkouluja kuten Salonpäätä.
Monet päättäjät ovat vaatineet vaihtoehtoa, jossa reuna-alueiden lukiot säilytetään, ja lukioverkon tiivistäminen tehdään kanta-Oulun alueella. Tällainen vaihtoehto tulee valmistella, jotta kuntalaisten ja meidän päättäjien aito kuuntelu toteutuu.
Olin mukana jo uuden Oulun valmisteluryhmässä, jossa yhdistymissopimus kirjoitettiin sana sanalta, ja yhdistymishallituksesssa.
Henki oli silloin, että uutta Oulua kehitetään koko alueena siten, että elinvoima kehittyy, tai ainakin säilyy koko alueella - myös reuna-alueilla. Nyt kaavaillut reuna-aluiden lukioiden ja kyläkoulujen lopettamiset ovat yhdistymissopimuksen vastaisia.
Palvelupisteitä ei haluttu kirjata nimeltä, mutta henki ei todellakaan ollut, että lukiot keskitetään kanta-Ouluun, ja kyläkoulut reuna-alueilta lopetetaan. Vaan kuten yhdistymissopimuksessa muun muassa on: "Yhdistymishallituksen ja uuden valtuuston tulee ottaa huomioon verkosto-Oulun elinvoimaan ja toimintakykyyn kiinteästi liittyvien lähipalveluiden suuri strateginen merkitys yhdistymissopimuksen aikana ja sen jälkeen."
Mitä tulee yhdistymissopimuksen noudattamiseen, yhdistymissopimuksen kirjauksen ja hengen mukaisesti muun muassa kallioparkki-investointi olisi pitänyt tuoda yhdistymishallituksen päätettäväksi kuten esitin. Uuden Oulun kuntajakoselvittäjä Arto Koski korosti yhdistymissopimusta kirjoitettaessa, että tuli estää tilanne, jossa siirtymävaiheen aikana vielä itsenäiset kunnat rakentaisivat kalliita monumentteja, kun vielä ehtivät. Yllättäen myöhemmin tällaiset hintavat investoinnit tuotiinkin - kuten oikein oli - yhdistymishallituksen päätettäväksi.
Lisäksi Yli-Iin ja Ylikiimingin hammashoitoloiden lopettamiset ovat vastoin yhdistymissopimusta.
Kouluverkon uudistamisessa ei riitä vain tämän hetkisen tilanteen ymmärtäminen, vaan ennen kaikkea pitää ennakoida tulevaa.

ANNE SNELLMAN

kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsen (ps.)

Oulu

                                                                                              Etusivulle