Anne Snellman

Mielipidekirjoitus Kalevassa 19.6.2015


Oulun merellisyys näkyviin konkreettisilla teoilla


Uuden Oulun yleiskaava 2050 on tekeillä. Nyt pitäisi katsoa tulevaisuuteen ennakkoluulottomasti ja vaikuttavasti uuttakin luoden. Oulu on meren ja kolmen joen kaupunki. Tekeillä olevassa yleiskaavassa merellisyyttä on korostettu sekä merenrantavyöhykkeen että jokisuistojen kehittämisellä.
Kempeleenlahden ylittävästä sillasta on jappastu vuosikymmenien ajan. Oulunsalon lentokenttäliikenteen yhteys Oulun keskustaan pitkin nykyistä lentokentäntietä liikenneympyröineen ei ole tulevaisuutta.
Samoin Oulunsalon taajaman eteläpuolisen ohitustien, välillä lentoasema-Kaakkuri, kaavavaraus oulunsalolaisten peltojen halki ei ole tulevaisuutta. Sitä kautta matka Oulun keskustaan vain pitenisi.

Sen sijaan Kempeleenlahden yli menevä silta olisi tulevaisuutta. Sitä kautta matka lentokentältä Oulun keskustaan nopeutuisi. Oulunsalossa tuohon tieyhteyteen on kaavoituksessa varauduttu.
Lisäksi sanomattakin on selvää, että matka Hailuodosta Oulun keskustaan lyhenisi huomattavasti.
Oulussa on vuosikymmeniä puhuttu merellisyyden korostamisesta tai edes löytämisestä. Missä se näkyy?! Ei missään.
Tekemällä tämä tarpeellinen Kempeleenlahden ylittävä silta saadaan meri osaksi Oulua konkreettisesti. Lisäksi tuleva pengertieyhteys Oulunsalosta Hailuotoon luo merellisen kokonaisuuden, jota kelpaa tulla ihailemaan kauempaakin.

Yleiskaavan on tarkoitus mahdollistaa asioita, ja katsoa tulevaisuuteen toivottavasti ennakkoluulottomasti. Näin on yleiskaavassa nyt toimittu muun muassa varautumalla kaupunkiraideliikenteeseen tiiveimmällä kaupunkialueella.
Lopulliset päätökset esimerkiksi Kempeenlahden ylittävästä sillasta tehdään myöhemmin perusteellisten selvitysten, muun muassa ympäristövaikutusten arviointi (YVA), jälkeen. Oulun kaupunginhallitus on jo ilmaissut myönteisen kantansa Kempeleenlahden ylittävän sillan suhteen antaessaan lausunnon 19.1.2015 Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmasta.
Nyt ei kun tuumasta toimeen, ja laittamaan Kempeleenlahden ylittävä siltavaraus Oulun uuteen yleiskaavaan luopuen samalla Oulunsalon taajaman eteläpuolisen ohitustien kaavavarauksesta. Vain konkreettisilla teoilla saadaan Oulun merellisyys näkyviin - ei jappasulla.

ANNE SNELLMAN
kaupunginhallituksen jäsen (ps.)
Oulu

                                                                                              Etusivulle