Anne Snellman

Mielipidekirjoitus Kalevassa 19.7.2013

Poliittiset virkanimitykset historiaan

Oulussa on päätetty siirtyä tilaaja-tuottajamallista elämänkaarimalliin. Koska samalla johtamisjärjestelmä uusitaan, toivomme, että myös poliittiset virkanimitykset joutuvat tarkasteluun.
Johtamisjärjestelmä tulee tehdä kuntalaisten palvelutarpeiden, eikä poliittisten läänitysten mukaan. Sen pitää perustua vain ja ainoastaan asiakaslähtöisyyteen sekä kuntalaisten tasapuolisen kohtelun edistämiseen.
Poliittisia virkanimityksiä tehtäessä vedotaan siihen, että valinta kohdistetaan vain päteviin hakijoihin. Kuitenkin, kun tietoon on saatettu yleisesti, että paikkaan kelpuutetaan vain tietyn puolueen jäsenkirjan omaava hakija, eivät paikkaa hae kuin henkilöt, joilla tuo jäsenkirja on. Tällöin virkaan palkataan suurella todennäköisyydellä vähemmän pätevä - mutta "sopiva" - kuin olisi ollut mahdollista ilman poliittisen virkanimityksen rajoituksia.

Mielestämme kunnalliset virat tulee täyttää ammatillisen pätevyyden perusteella - paras valittakoon - eikä puoluepoliittisella suuntautuneisuudella saa olla mitään vaikutusta valintaprosessiin. Poliittiset virkanimitykset rikkovat perustuslakia, eikä tätä maan tapaa tule enää jatkaa. Perustuslain 125 pykälän mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Poliittisia virkanimityksiä perustuslakimme ei tunne.
Nykyisessä kaupunginhallinnossa on tiettävästi viisi poliittista virkaa. Virat on jaettu keskustalle, kokoomukselle, SDP:lle, Vasemmistoliitolle ja vihreille, joilla kullakin on johtajan paikat kaupungin organisaation ylätasolla. Tästä eteenpäin virkanimitykset tulee tehdä lakiemme mukaan ilman poliittisia kytköksiä.

Anne Snellman
Juha Vuorio
kaupunginvaltuutetut (ps.)

                                                                                              Etusivulle