Anne Snellman

Mielipidekirjoitus Kalevassa 21.9.2013

Miksi Oulussa pidetään kiinni poliittisista virkanimityksistä?

Oulun valtuustossa oli 16.9. esityslistalla pykälä koskien apulaiskaupunginjohtaja Timo Kenakkalan eroa tehtävästään sekä yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden tehtävien hoitamista jatkossa.
Koska Kalevan uutisointi kyseisestä aiheesta oli mielestämme vajavaista, tuomme seuraavassa julki miten päätöksenteko eteni perusteluineen.
Kyseisessä pykälässä Anne Snellman esitti Juha Vuorion kannattamana, että apulaiskaupunginjohtaja Kenakkalan paikkaa ei täytetä, vaan, että hänen tehtävänsä jaetaan muille viranhaltijoille.
Äänestystulos oli 57 - 8, perussuomalaisten edustaessa tuota kahdeksaa ääntä. Jätimme eriävän mielipiteen.
Kuten viimeistään välitilinpäätöksen yhteydessä selvisi, Oulun taloustilanne on hälyttävän huono ja säästöjä tulee etsiä aktiivisesti.
Lisäksi johtamisjärjestelmää ollaan uudistamassa.
Täten apulaiskaupunginjohtaja Kenakkalan paikkaa ei olisi pitänyt täyttää, nostaen samalla johtajistossa palkkoja, vaan hänen tehtävänsä olisi pitänyt jakaa viranhaltijoille heidän kompetenssiensa mukaan.
Tämä olisi ollut myös selkeä viesti kaupungin henkilöstölle hakea edelleen rakenteellisia säästöjä ja linjassa tehtävien täyttökiellon kanssa. Lisäksi hallintoa olisi päästy karsimaan, mikä on valtuustosopimuksenkin tahtotila.
Kaiken tämän lisäksi tämä virkanimitys vaikuttaa poliittiselta - ja onkin sitä.
Me perussuomalaiset emme poliittisia virkanimityksiä hyväksy - tuli mitä tuli. Nyt olisi ollut oiva hetki luopua poliittisista virkanimityksistä, kuten on ollut esillä Kalevan palstoilla muidenkin kuin perussuomalaisten taholta.  

Mutta muiden puheet näyttäisivät olevan vain puheita - teot ratkaisevat. Kaikki kunnalliset virat tulee täyttää pätevyyden, ei "sopivuuden" mukaan. Yrityksissä ei tällaiseen olisi varaa.
Toivomme, ettei uutta johtamisjärjestelmää lähdetä tekemään poliittisten virkojen mukaan niin sanottuna laatikkoleikkinä sulle mulle -tyyliin, vaan asiakaslähtöisesti palvelutarpeiden mukaan. 

Anne Snellman
Juha Vuorio
kaupunginvaltuutetut (ps.)
Oulu

                                                                                              Etusivulle