Anne Snellman

Mielipidekirjoitus Kalevassa 24.6.2013

Oulunsalon palvelut ovat vaarassa

 

Jätimme viime maanantain Oulun valtuuston kokouksessa valtuustoaloitteen, jonka mukaan Oulunsalon kunnan ja Osuuskauppa Arinan välinen aiesopimus on irtisanottava.

Esitämme, että, viitaten Oulunsalon keskustatoimintojen alueen täydennysrakentamis- ja taajamakuvaselvitykseen, Oulunsalon kunnan ja Osuuskauppa Arinan välinen aiesopimus (29.1.2010) irtisanotaan.

Nyt on Oulunsalon kehittämisen paikka, ja tulee olla tarkkana, miten toimitaan. 

Kauppakeskus Kapteeni on vaikeuksissa, koska Oulunsalon ostovoima karkaa muualle, eikä Kapteenin kauppiaat pysty maksamaan vuokriaan.

Liikkeitä on jo suljettu, ja liiketiloja on jäänyt tyhjilleen. Jos kehitys jatkuu tällaisena, Kapteenin välikäytävä suljetaan, eli sinne jää K-kauppa, R-kioski, Apteekki, alko (toistaiseksi) ja kirjasto.

 

Kaiken takana on Oulunsalon muualle karkaava ostovoima, joka jo nyt hajoaa kahteen paikkaan. Mikäli Osuuskauppa Arina siirtyy Vihiluotoon Shellin risteykseen, minkä aiesopimus mahdollistaa, niin se on koko Oulunsalon keskustan kuolinisku. Nyt yleiskaava on auki, ja odottaa uuden Oulun yleiskaavaa.
Uuden Oulun yleiskaavatyön yhteydessä on tehty Oulunsalon keskustatoimintojen alueen täydennysrakentamis- ja taajamakuvaselvitys (25.4.2013).

Seuraavassa kyseisestä selvityksestä kaksi lainausta:

”Selvityksen johtopäätöksenä on, että uuden päivittäistavarakaupan sijainnilla on merkittävää vaikutusta Oulunsalon yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon kehittymiselle. Kaupan keskittämisen Kapteenin yhteyteen (A) on todettu parhaiten tukevan Oulunsalon keskuksen säilymistä monipuolisena kaupallisten palvelujen keskuksena, kun taas palveluiden hajauttamisen Vihiluotoon (C) on todettu vaarantavan Oulunsalon kaupallisen palvelutarjonnan erityisesti erikoiskaupan osalta.”

”C- vaihtoehdon ongelmana on, että Oulunsalon ostovoima ei kasva välittömästi uuden liikkeen avaamisen yhteydessä, mutta osa Kapteenin asiakkaista siirtynee kuitenkin välittömästi Vihiluodon liikkeen asiakkaiksi. Kapteenin päivittäistavarakauppa ei ole uhanalainen, mutta Kapteenin erikoisliikkeet ovat jo pitkään toimineet kannattavuusrajoilla, jolloin pienikin päivittäistavara-asiakkaiden siirtymä saattaa Kapteenin kauppakeskuksena uhanalaiseksi. Alkon lähtö Kapteenista olisi todennäköisesti kriittinen muidenkin erikoisliikkeiden elinmahdollisuuksien kannalta. Erikoistavarakaupan kuihtumisella saattaisi puolestaan olla pitemmällä tähtäimellä vaikutuksia myös julkisten palveluiden käyttöasteeseen. Palveluiden huvetessa Oulunsalon keskus menettäisi houkuttelevuutensa asuntoalueena ja nykyiset keskusalueet saattaisivat vaipua pysähtyneisyyden tilaan.”

Vuonna 2010 perusteluna Arinan kaupan sijoittumiselle Shellin risteykseen oli ostovoiman karkaamisen estäminen Oulunsalon kunnasta Oulun kaupunkiin. Tuota syytä ei enää ole, koska Oulunsalon suuralue on nyt osa Oulun kaupunkia.
Lisäksi Arinan kaupan tulo vaatii noin 300 000 euron alikulun rakentamisen Shellin risteyksen tuntumaan. Tätä Oulun kaupunki eikä kuulemma myöskään Arina ole valmis maksamaan. Eli tilanne on kaiken kaikkiaan solmussa.
Arinan kaupan sijoittumiselle Kapteenin yhteyteen ei sen sijaan olisi esteitä.

Anne Snellman, ps.
Rauno Hekkala, vas.
Latekoe Lawson Hellu, vihr.
Oulun kaupunginvaltuutetut
                                    

                                                                                             Etusivulle