Anne Snellman

Mielipidekirjoitus Kalevassa 30.3.2011

Hyvinvointiyhteiskunta takaisin! 

Suomen status hyvinvointiyhteiskuntana ja sivistysvaltiona on alkanut horjua. Vähempiosaisista huolehtiminen ontuu pahemman kerran. Nykypolitiikalla ajetaan ainoastaan kovaäänisten, vahvojen sekä hyväosaisten etuja. Suurin syy ehdokkuudelleni ja päävaaliteemani on mielenterveyspotilaiden ja heidän omaistensa kohtelu. Teemani on hyvin henkilökohtainen, sillä olen ollut vuosikymmeniä mielenterveyspotilaan omainen.

Varsinkin 90-luvun alun lamassa psykiatrisia sairaalapaikkoja vähennettiin ja hoito muutettiin avohoitopainotteisemmaksi. Sama meno jatkuu. Tämä on kuitenkin kestämätöntä, sillä avohoito ei toimi. Mielenterveyspotilaita on liian paljon heitteillä ja omaisia ei kuunnella.

Mielenterveyslaki tulee uudistaa siten, että siinä määritellään laadukas avohoito sanktioineen, jolloin voidaan turvata mielenterveyspotilaiden laadukas hoito ympäri Suomen.

Lisäksi tuloerot on kasvatettu suuriksi verotuslinjauksilla. Köyhiä on jo 900 000. Köyhyys itsessään aiheuttaa lukuisia sosiaali- ja terveysongelmia.

Nopeimmin köyhyyttä pystytään estämään verotuksen ja erilaisten sosiaalietuuksien, kuten omaishoidontuen korotuksen avulla - kun vaan halua löytyisi.

Vaikkakin PK-sektori pitää talouden pystyssä, yrittäminen on Suomessa edelleen ympärivuorokautinen elämäntapa, josta rankaistaan korkealla verotuksella ja kohtuuttomilla sotu-maksuilla. Yrittäminen pitää saada kannattavaksi ja työllistämisen esteitä on purettava.

Pohjois-Suomen edunvalvonta kaipaa myös vahvaa puolestapuhujaa eduskunnassa. On käsittämätöntä miten Seinäjoki-Oulu-kaksoisratahanke on toistuvasti vaakalaudalla, vaikka se on jo pelkästään ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta järkevä investointi. Tämä epäkohtalista on loputon. Kaiken kaikkiaan kaiken päätöksenteon tulisi olla inhimillistä ja oikeudenmukaista!

Anne Snellman filosofian tohtori, valtuutettu, uuden Oulun yhdistymishallituksen jäsen
kansanedustajaehdokas (ps.) Oulunsalo


                                                                                                    Etusivulle