Anne Snellman


Luottamus- ja yhdistystoimintani:

Perussuomalaisten puolueen jäsen vuodesta 2008
Tämä puolue on valintani, koska se on aidosti pienen ihmisen puolella keskittyen vain ja ainoastaan ajamaan kansalaisten asioita kansalaisten parhaaksi. Olen Oulun Perussuomalaiset ry:n hallituksen jäsen, kuten olin vuosina 2013-16. Vuonna 2015 toimin myös paikallisyhdistyksemme tiedottajana. Lisäksi olen Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piirin piirihallituksen 2. varapuheenjohtaja. Kyseisen piirihallituksen jäsen olin myös vuosina 2010, 2012, 2015 ja 2016, ja vuonna 2014 olin varajäsen. Perussuomalaisten puoluevaltuuston jäsen olin 2011-13. Perussuomalaiset Naiset hallituksen varajäsen olin 2012. Naistoimikunnassa olin 2011-12, ja päivitin myös kyseisen piirin nettisivuja 2009-11.

Suomen Kuntaliiton hallituksen jäsen 2013-17
Lisäksi olen Kuntaliiton työvaliokunnan varajäsen 2013-17, Urbanismisäätiön hallituksen jäsen 2013-17 ja CEMRin (Euroopan kuntaliittojen järjestö) Policy Committeen jäsen 2013-16.

Oulun kaupunginvaltuutettu vuosina 2012-17
Kaupunginhallituksen jäsen 2012-17, Perussuomalaisten hallitusryhmän puheenjohtaja 2012-17, kehittämisjaoston jäsen 2013-17, rakennuslautakunnassa kaupunginhallituksen edustaja 2013-17, valtuustosopimustoimikunnan jäsen 2013, palveluverkkotyöryhmän eli remonttiryhmä 1. ja 2. jäsen vuosina 2014 ja 2015, keskustavision seurantaryhmässä kaupunginhallituksen edustaja 2015- ja hyvinvointilautakunnan varajäsen 2013-17.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan jäsen
2013-17, arviointiryhmän varajäsen 2013-16 (Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (OYS-erva) sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoidon jarjestämissopimuksen arviointi) ja Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston varajäsen 2013-17.

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismallin valmistelu, poliittisen ohjausryhmän 3. varapuheenjohtaja 2015-.

 
Oulunsalon kunnanvaltuutettu vuosina 2009-12

Oulunsalon perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja
2009-12, tulevaisuusvaliokunnan jäsen 2009-12, palvelulautakunnan jäsen 2010-12 ja tarkastuslautakunnnan jäsen 2009-12. Lisäksi Oy Oulunsalon kunnan Asunnonhankinta Ab:n hallituksen varajäsen 2009-12 ja Kiinteistötoimitusten uskottu "mies" 2009-12.

Oulun seudun koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustaja 2009-12. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsen (2010-12)

Uuden Oulun yhdistymishallituksen jäsen 2010-12, työvaliokunnan jäsen 2011-12, henkilöstön sijoittamisen toimikunnan jäsen 2011, juhlatoimikunnan jäsen 2011-13. Olen ollut aktiivisesti mukana Oulun seudun kuuden kunnan kuntajakoselvityksessä mm. sen valmisteluryhmässä 2009-10.

Hyvän mielen talon jäsen (Omaiset mielenterveyden tukena ry:n jäsenjärjestö)
Olen ollut vuosikymmeniä mielenterveyspotilaan omainen.

Salonpään koulun vanhempaitoimikunnan jäsen vuosina 2004-08
Kaksi viime vuotta olin puheenjohtajana. Teimme jäsenyyteni aikana kaikkiaan viisi aloitetta/esitystä tärkeiksi kokemistamme, parannusta vaativista asioista. Esim. vuonna 2004 keräsimme nimiä luomaamme kuntalaisaloitteeseen Salonpään koulun laajennuksen käynnistämiseksi. Kyseinen aloite toimitettiin Oulunsalon kuntaan samaisena vuonna. Oppilaat pääsivät nauttimaan lisäneliöistä syyslukukauden 2007 alusta. Lisäksi vuoden 2006 alussa laitoimme aloitteen Oulun tiepiiriiin Hailuodontien liikenneturvallisuuden parantamiseksi, jossa esitimme mm. kolmen turvallisen ylityskohdan (60 km/h-nopeusrajoitus ja saarekkeet) rakentamista Hailuodontielle. Saarekkeita onkin rakennettu kesän 2007 aikana, ja 60 km/h-nopeusrajoituksetkin on loppujen lopuksi saatu kohdilleen, mutta vielä on Hailuodontien turvallisuudessa parantamisen varaa...